Jaarvergadering 2022


Op donderdagavond 17 November 2022 vond na de vanwege corona afgelaste vergaderingen van 2020 en 2021 de jaarvergadering weer plaats in de kantine van v.v.Alem.
Inclusief bestuur waren er 77 leden aanwezig, er waren 11 afmeldingen.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder onze ereleden, trainers, leiders, kantinebeheerders en vrijwilligers en opent de vergadering om 21.30 uur

In het jaarverslag, dat is opgesteld door bestuurslid Piet van Boxtel, komen nagenoeg alle prestaties, activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen (corona) seizoenen aan bod, waarbij aan de hand van een PowerPoint presentatie op het beeldscherm de tekst en foto's van de diverse gebeurtenissen werd getoond.
Aan het slot van het verslag worden de in de afgelopen seizoenen overleden Mari van Geffen, Gé van Mook, Wim van Kessel en Nick de Leeuw herdacht.

Penningmeester Gerard van Groeningen licht de jaarcijfers over de afgelopen drie seizoenen toe met behulp van een diapresentatie en meldt met trots dat de vereniging financieel gezond is.


Er waren geen bestuursmutaties deze jaarvergadering.
Tonny van Lent, Gerard van Mook en Niels Steenbekkers waren aftredend en worden herkozen.Alem voorzitter Tonny van Lent deelt o.a. het volgende mede:


Na de rondvraag inclusief dankwoordje van Jos van Boxtel sluit voorzitter Tonny van Lent om 22.25 uur de vergadering.

Lees HIER de notulen van de Jaarvergadering 2022