HISTORIE
Hoofdstuk 1

Het Begin

...Dan was het in den beginne, september 1930 maar behelpen. het eerste "voetbalveld" was namelijk een stuk weiland dat beschikbaar was gesteld door C. Steenbekkers.
Het lag op de plaats waar nu 't Buske is. Recycling was in Alem omstreeks 1930 al een begrip, de doelpalen hadden namelijk al ettelijke jaren dienst gedaan als telefoonpalen, voordat zij in de houtzagerij van Joh. Kollenburg vakkundig verzaagd werden om vervolgens de edele voetbalsport te dienen.
Kleed- en wasgelegenheid was er in het geheel niet.

Doordat het weiland niet aan de vereiste afmetingen voldeed om door de KNVB als voetbalveld erkend te worden, moest men al spoedig uitzien naar een ander terrein.
Gelukkig waren er toentertijd in Alem nog veel agrariërs en hoefde men niet op een weiland meer of minder te kijken.
Al gauw kon men dan ook verhuizen naar een weiland van H. van Oers. Dit nieuwe speelveld was uitermate gunstig gelegen, namelijk recht tegenover Café van Ingen, aan de buitenzijde van de dijk.

Café van Ingen

Café van Ingen met links de stal die als kleedkamer voor de gasten van
v.v. Alem werd GebruiktHier deed de eerste luxe zijn intrede; de gasten konden namelijk de stal onder het café gebruiken als kleedlokaal, terwijl de scheidsrechter zich in de huiskamer of op het toneel kon verkleden.
De spelers uit Alem kwamen in voetbalplunje naar het veld toe.

Tot 1958 bleef men op deze locatie voetballen.
Toen was het echter zover, eindelijk werd er een echt voetbalveld aangelegd.
Men kreeg de beschikking over een terrein langs de "nieuwe dijk". Ditzelfde terrein is thans nog steeds het hoofdveld van v.v. Alem.

Lees verder >>