Afgelast duel automatisch doordeweeks inhalen
Vanaf volgende week worden wedstrijden die in het weekeinde niet kunnen doorgaan, automatisch ingepland op een doordeweekse avond in de aansluitende week. Dat heeft de KNVB besloten naar aanleiding van de vele afgelastingen in de afgelopen periode, en de daaraan gekoppelde druk voor wat betreft de planning.

De nieuwe regeling is vanaf april van kracht. Om wat voor reden dan ook afgelaste wedstrijden schuiven automatisch door naar de eerstvolgende dinsdag- (zaterdag en vrouwen-voetbal), woensdag- (jeugd) of donderdagavond (zondagvoetbal). Voor Zuid I geldt deze regeling voor alle competities.

In onderling overleg tussen wedstrijdsecretariaten van beide clubs kan van de geplande speelavond of -tijd worden afgeweken. De niet-gespeelde wedstrijden moeten echter altijd plaatsvinden in de week die volgt op de oorspronkelijke wedstrijddatum. Mocht de bond al een achterstallige wedstrijd hebben vastgesteld en gaat daarna incidenteel een wedstrijd op zaterdag of zondag niet door, dan heeft de eerder aangekondigde achterstallige wedstrijd voorrang boven het automatisch door te schuiven duel.

Verlengd
Eerder werd al duidelijk dat voor veel teams het seizoen nóg een week verlengd is. Voor het eerst duurt de door de bond geplande jaargang niet – zoals al jaren gebruikelijk – tot begin mei, maar tot éind mei. Daar bovenop kwam onlangs nog de melding dat ook in het weekend van 2 en 3 juni nog de nodige competitiewedstrijden worden gespeeld. Er zijn te weinig speeldagen voor handen om alles ingedeeld te krijgen.