Jaarvergadering 2017


Op donderdagavond 30 November 2017 vond de jaarvergadering plaats in de kantine van v.v.Alem.
64 leden waren aanwezig, er waren 12 afmeldingen.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, met name de aanwezige Ere-voorzitter Ben Broekmeulen en ereleden Cor Steenbekkers, Chris van Hezik en Jos van Boxtel en opent de vergadering om 21.15 uur

Piet van Boxtel leest zijn jaarverslag over het seizoen 2016-2017 voor. De tekst wordt ondersteund door foto's op het beeldscherm.

Lees HIER het Jaarverslag


Omdat penningmeester Gerard van Groeningen afwezig is, presenteert secretaris Gerard van Mook het financieel jaarverslag. Hij doet dit met behulp van een Power Point presentatie die is gemaakt door Tim Hanegraaf.

Peter van Boxtel, Angelo Verhoeven en Gerard van Groeningen zijn aftredend en worden herkozen.


Alem voorzitter Tonny van Lent deelt o.a. het volgende mede:Stan Schreuders doet namens de kascommissie het woord.Voorzitter Tonny van Lent bedankt iedereen voor de komst en de inbreng. Hij bedankt verder alle sponsoren en het publiek dat Alem altijd in groten getale steunt en tenslotte bedankt hij de nieuwe kantine beheerders Hans en Maria en wenst ze veel succes.
Om 22.15 uur sluit hij de vergadering.