Jaarvergadering 2016Op donderdagavond 1 December 2016 vond de jaarvergadering plaats in de kantine van v.v.Alem.
61 leden waren aanwezig, er waren 21 afmeldingen.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, met name de aanwezige ereleden Ben Broekmeulen, Cor Steenbekkers en Jos van Boxtel en opent de vergadering om 21.15 uur

Piet van Boxtel leest zijn Jaarverslag voorGerard van Mook neemt zitting in het dagelijks bestuur


Tonny van Lent en Niels Steenbekkers zijn aftredend en herkiesbaar.
Aftredend en niet-herkiesbaar is penningmeester Kenny Bogers.

De door het aftreden van Kenny Bogers vacante post van penningmeester, wordt overgenomen door secretaris Gerard van Groeningen.
Gerard van Mook wordt benoemd in het bestuur en wordt de nieuwe secretaris van v.v. Alem en neemt daarmee het stokje over van Gerard van Groeningen.
Alem voorzitter Tonny van Lent deelt o.a. het volgende mede:


Aftredend penningmeester Kenny Bogers wordt bedankt door de voorzitter van v.v. Alem, Tonny van Lent.
Na een op verzoek van Cor Steenbekkers gehouden één minuut stilte voor de dit jaar overleden v.v. Alemers, bedankt de voorzitter om 22:10 uur alle aanwezigen en sluit hij de vergadering.


Lees HIER het Jaarverslag 


Voorzitter Tonny van Lent bedankt Kenny Bogers, hij heeft zijn bestuursfunctie neergelegd