OBLIGATIELENING
Aan alle inwoners van Alem en iedereen die VV Alem een warm hart toedraagt.

Onderwerp: obligatielening

Het afgelopen jaar is VV Alem stevig aan het werk geweest om ons sportcomplex 'De Oude Maas' zoveel als mogelijk te verduurzamen.

Samen met 'De Groene Club' van de KNVB hebben we een plan opgesteld om stapsgewijs de verduurzaming aan te pakken.
Inmiddels hebben we al veel plannen gerealiseerd. Wat hebben we gedaan o.a.:

Daarnaast hebben we onderzocht of we zonnepanelen konden plaatsen. Helaas blijkt het dak hiervoor niet geschikt.

Met deze verduurzaming hopen we jaarlijks ongeveer 50% te besparen op onze energiekosten.
Al deze investeringen kosten veel geld. We krijgen subsidie van het Coöperatie Fonds van de Rabobank, van het Sociaal Cultureel Fonds, van de Gemeente Maasdriel en 35% van de rijksoverheid. Dan blijft er nog een fors bedrag over.

We hebben daarom besloten om een obligatielening uit te brengen voor een maximum bedrag van € 25.000,00, tegen een rentevergoeding van 1%. Looptijd van de lening is maximaal 10 jaar. Jaarlijks, tijdens de algemene ledenvergadering, wordt er 10% van de obligaties uitgeloot.
De uitgifte bestaat uit:


Wij hopen dat veel mensen inschrijven op deze lening om zo onze club te helpen met de verduurzaming. De rentevergoeding is in ieder geval fors hoger dan wat u thans op uw spaarrekening ontvangt!

Het inschrijfformulier treft u hierbij aan. Het reglement van de obligatielening kunt u opvragen bij de secretaris en is ook te raadplegen op de website van VV Alem.Namens het bestuur van V.V. Alem.

Gerard van Mook,
Secretaris vv Alem
06-46 60 05 76