Rabobank Clubkas Campagne
Stemuitslag


De stemperiode voor de Rabobank Clubkas Campagne 2018 is afgelopen. De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend!

Rabobank Bommelerwaard heeft in 2018 60.000,- beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. In totaal hebben maar liefst 230 verenigingen en stichtingen uit de Bommelerwaard meegedaan met de campagne. Er is volop actie gevoerd om stemmen te werven. En met resultaat.

De stemmen zijn geteld!
In totaal heeft 44% van de leden van Rabobank Bommelerwaard hun stem uitgebracht in de periode van 22 maart t/m 8 april. Samen brachten zij 23.833 stemmen uit.

Wat betekent dit voor v.v. Alem
Voetbalvereniging Alem heeft 137 stemmen ontvangen. Dit betekent dat Voetbalvereniging Alem een bedrag van 344,18 ontvangt.We willen iedereen van harte bedanken, die op onze vereniging heeft gestemd !!