Nieuwjaarsreceptie

Afgelopen zondag 21 januari 2018 was de Nieuwjaarsreceptie van v.v Alem.
Allereerst werd de overleden ere-voorzitter Ben Broekmeulen in herinnering gebracht en herdacht met een minuut stilte.Voorzitter Tonny van Lent haalde in zijn toespraak de meest belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar aan. Daarna roemde hij de vele vrijwilligers die telkens weer bereid zijn zich in te zetten voor de club en maakte hij bekend dat Peter Burg aankomend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van v.v. Alem is.

Tijdens de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie werd een tweetal jubilarissen (Rick Leerintveld en Nico van Kessel) in het zonnetje gezet ter gelegenheid van hun 25 en respectievelijk 50-jarige ononderbroken lidmaatschap.

Kees van de Linden, ambassadeur van de KNVB, reikte tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, de Gouden KNVB-waarderingsspeld uit aan Angelo Verhoeven.

Verder werd Piet van Boxtel door voorzitter van Lent benoemd als erelid van v.v. Alem.
KNVB ambassadeur Kees van der Linden


KNVB official Kees van der Linden reikt de gouden speld uit aan Angelo Verhoeven


Jubilaris Rick Leerintveld, 25 jaar lid van v.v. Alem


Nico van Kessel in het zonnetje gezet vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap


Piet van Boxtel wordt benoemd tot erelid van v.v. Alem
Hij ontving o.a. deze schitterende collage-foto uit zijn roemruchte verleden als keeper van v.v. AlemFoto's 2018   © v.v. Alem - Gerard van Mook / Piet van Boxtel