Maasdriel denkt over reclamebeleid

Reclameborden langs de lijn, zoals bij v.v. Alem, zijn een bekend verschijnsel


MAASDRIEL o De gemeente Maasdriel overweegt om speciale regels op te stellen voor reclameborden en -doeken op hekwerken van sportaccommodaties.

Die reclames zijn een welkome inkomstenbron voor verenigingen, maar maken het straatbeeld soms rommelig. De fractie van GroenLinks in Maasdriel heeft het college gevraagd wat de regels zijn voor dergelijke reclameuitingen.

Daar is nu geen speciaal beleid voor, antwoordt het college. Verenigingen moeten wel toestemming vragen. Aanvragen worden getoetst aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de welstandsnota. Ook zijn er regels om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Een apart reclamebeleid wordt wel overwogen. De mogelijkheden worden momenteel op een rijtje gezet en daarna door het college afgewogen.© Het Kontakt - Bommelerwaard