Nieuwjaarsreceptie

Afgelopen zondag 29 januari 2017 was de Nieuwjaarsreceptie van v.v Alem.
Allereerst werden de overleden leden in herinnering gebracht en herdacht met een minuut stilte.Voorzitter Tonny van Lent haalde in zijn toespraak de meest belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar aan. Daarna roemde hij de vele vrijwilligers die telkens weer bereid zijn zich in te zetten voor de club.

Tijdens de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie werden een dertiental jubilarissen in het zonnetje gezet ter gelegenheid van hun 25, 40, 50, 60 en 75-jarige ononderbroken lidmaatschap.

Ook heeft Sander van Beusekom, ambassadeur van de KNVB, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, de zilveren waarderingsspeld van de KNVB uitgereikt aan Kenny Bogers.
Kenny heeft 14 jaar deel uitgemaakt van het bestuur; tijdens de laatst gehouden jaarvergadering was hij aftredend en heeft hij zich niet herkiesbaar gesteld. Kenny heeft in het bestuur de post van penningmeester bekleed en maakte als zodanig deel uit van het dagelijks bestuur.


KNVB official Sander van Beusekom reikt zilveren speld uit aan Kenny Bogers

Het bestuur heeft besloten om voortaan elk jaar onze jubilarissen in het zonnetje te zetten. Dit gaan we voortaan doen tijdens onze nieuwjaarsreceptie.
Onze voetbalclubclub mag zich gelukkig prijzen met heel veel trouwe leden. Maar liefst dertien jubilarissen werden gehuldigd

25 Jaar lid
 • Niels Steenbekkers
 • Thomas van Mook
 • Tim Hanegraaf
 • Kenny Bogers
 • Robert Leerintveld


 • 40 Jaar lid
 • Peter van Boxtel
 • Ron Steenbekkers


 • 50 Jaar lid
 • Henk Brekelmans
 • Adri Leerintveld
 • Han van Mook


 • De écht sterken:

  60 Jaar lid
 • Piet Steenbekkers


 • 75 Jaar lid
 • Gé van Mook
 • Thé Hanegraaf


 • Vierden beiden het unieke 75-jarig lidmaatschap. De heren konden niet aanwezig zijn en krijgen de bijbehorende versierselen thuis opgespeld.
  Jubilaris Piet Steenbekkers en zijn zoon Alex  Kijk hier voor meer foto's van de nieuwjaarsreceptie
  Foto's 2017   © v.v. Alem - Piet van Boxtel